Prvomajska 6
Prnjavor
Noćni klub.
telefon: 065/624-307 mobilni: 065/624-307
Svetog Save, zanatski C1
Prnjavor
telefon: 066/888-636
email: zdamir@hotmail.rs
Prvomajska 6
Prnjavor
Noćni klub.
telefon: 065/624-307 mobilni: 065/624-307
Svetog Save, zanatski C1
Prnjavor
telefon: 066/888-636
email: zdamir@hotmail.rs