Prvomajska 6
Prnjavor
Noćni klub.
telefon: 065/624-307 mobilni: 065/624-307
Prvomajska 6
Prnjavor
Noćni klub.
telefon: 065/624-307 mobilni: 065/624-307
KAFE BAROVI I KLUBOVI