21 medalja za cicibane atletskog kluba “Prnjavor”

Najuspješniji klub na cicibanskom atletskom mitingu u Kostajnici je Atletski klub “Prnjavor” sa osvojenom 21 medaljom od čega čak deset pobjednika i zlatnih medalja, sedam srebrnih i četiri bronzane medalje.

Prva mjesta i zlatne medalje osvojili su: Neda Radulović, Marija Jelić i Filip Radulović u skoku u dalj, Leona Radujković i David Mirkoviću bacanju vortexa, Marija Jelić bacanje loptice, Filip Radulović na 100 m, Sofija Šušak na 200 m, Neda Radulović na 300 m i David Mirković na 600 m.

Druga mjesta i srebrne medalje su osvojili: Lidija Kovačević i Mladen Kovačević u bacanju loptice. Sofija Šušak i Stefan Ivanović u skoku u dalj, Lidija i Mladen Kovačević na 200 m i Gregor Kašić na 600 m.

Treća mjesta i bronzane medalje osvojili su: Vasilija Šušak i Mladen Kovačević na 60 m, Leona Radujković na 300 m i Ognjen Ivanović u skoku u dalj.

Ovo je poslije Prnjavorskog cicibanskog mitinga sa 23 osvojene medalje bio i najuspješniji nastup naših cicibana.

Atletski klub “Prnjavor” je još jednom dokazao dominaciju u Republici Srpskoj u cicibanskoj kategoriji.

AK “Prnjavor”