Agencija brani naplaćivanje poštarine na kupovine preko interneta

 Iako Javni poštanski operateri u BiH naplatom od 1,8 KM za pošiljke sa robom iz inostranstva krše propise Svjetske poštanske unije (SPU), Agencija za poštanski saobraćaj u BiH stala je u njihovu odbranu pravdajući to „domaćim propisima“.

Podsjećamo, kako je CAPITAL nedavno objelodanio poštanski operateri od SPU traže izuzeće iz pojedinih odredbi Svjetske poštanske konvencije kako bi nastavili da ubiru milione maraka po ovom osnovu. Poštarine se naplaćuju bez obzira što su one već plaćene u odlaznoj pošti.

U Agenciji kažu kako poštanskim operaterima prispijevaju obične pismonosne pošiljke iz međunarodnog saobraćaja koje sadrže robu i koje se moraju evidentirati, a što stvara određene troškove.

Navedeni proces rada, zahtijeva troškove tehnološkog postupanja, te je naplata samo u okviru evidentiranja pošiljke i dodjeljivanja odgovarajućeg broja „bar koda R broja“, te ona iznosi 1,80 KM, a sve u cilju povećanja sigurnosti, kvaliteta u prijenosu poštanskih pošiljaka i usklađivanja sa važećim propisima”, kažu u Agenciji.

Na naše pitanje zašto se inicijativa šalje tek dvije godine nakon što su operateri uveli ovaj namet, kažu da ona datira od maja 2018. godine, ali da od tada nije bilo redovnog kongresa, na kojem se ovakve inicijative razmatraju.

Naplata je u skladu sa postojećim pravnim propisima u Bosni i Hercegovini”, zaključili su oni.

U Poštama Srpske, koje su do danas jedine reagovale na naš upit kažu kako je Svjetski poštanski savez potvrdio da su poštanski operateri u zemljama članicama odgovorni za sprovođenje međunarodnih poštanskih usluga na svojoj teritoriji i da je njima ostavljena mogućnost, u skladu sa odredbama važećih nacionalnih zakonodavstava, da preduzmu neophodne mjere za pravilno funkcionisanje usluga.

Inicijativa je upućena u namjeri transparentnog poslovanja kako bi se i formalno poštanski operateri u BiH izuzeli od odredbi članova Konvencije SPS-a”, poručuju oni.

Inače, do uvođenja, po ocjeni mnogih bespotrebnog nameta od 1,8 KM, onlajn trgovina i narudžbine iz inostranstva su bile u velikoj ekspanziji, jer je na domaćem tržištu, ista ta roba u prodavnicama bila i do pet puta skuplja.

Nakon početka naplate, mnogima više nije bilo isplativo naručivati sitne predmete preko internet oglašivača, posebno iz Kine, jer je naknadna poštarina znatno uticala na njegovu cijenu. Često je cijena poštarina premašivala vrijednosti pošiljke.

Besmisleno je naplaćivati naknadu od strane pošta za proizvod koji je često čak i jeftiniji od same naknade. Od kada su to uveli, prestala sam da kupujem jeftine stvari. Takođe mislim da je to prevara jer se poštarina plaća dvostruko“, jedan je od komentara razočaranih kupaca iz Banjaluke.

Zanimljivo je da su  “Poštama Srpske” i Agencija za poštanski saobraćaj u BiH izbjegle odgovor na naše konkretno pitanje o tome da li će nastaviti sa ovom praksom ako njihova inicijativa za izuzeće ne bude uvažena.

Iz dobijenih odgovora može se zaključak da ne pomišljaju da se odreknu tih prihoda.