CiK BiH objavio javni poziv za izbor supervizora izbornog procesa

Centralna izborna komisija (CIK) BiH objavila je javni poziv za izbor kandidata za supervizore izbornog procesa u opštinskim i gradskim izbornim komisijama.

Supervizori su ovlaštene i akreditovane osobe u ime CIK-a BiH zadužene da koordinišu i nadgledaju opšte izbore u okviru ovlaštenja propisanih Izbornim zakonom BiH, saopšteno je iz CIK-a.

Napominje se da za supervizora ne može biti imenovana osoba koja se ne može kandidovati, koja je član najvišeg izvršno-političkog organa političke stranke ili koalicije, koja je nosilac izabranog mandata ili je član izvršnog organa vlasti.

Osim toga, za supervizora ne može biti imenovana osoba koja je kandidat za izbore za bilo koji nivo vlasti na opštim izborima 2018. i lokalnim izborima 2020. godine, kao i osoba kojoj je u posljednje četiri godine izrečena kazna za radnju koja predstavlja težu povredu izbornih zakona ili propisa za koju je lično odgovorna.

Prijava se podnosi putem posebne onlajn aplikacije postavljene na internet stranici CIK-a BiH.

Rok za podnošenje prijava je srijeda, 28. septembar.

mondo.ba