Cikotić: Sigurnosna situacija u BiH stabilna

Sigurnosna situacija u Bosni i Hercegovini je stabilna i po mnogim kriterijima i aspektima sigurnosti na nivou je iznad prosjeka država zapadnog Balkana. Elementi sistema sigurnosti BiH imaju mogućnosti i pretpostavke da čuvaju red, mir, stabilnost, te sigurnost građana i institucija - kazao je danas novinarima u Sarajevu ministar sigurnosti BiH Selmo Cikotić.

Cikotić se osvrnuo i na ocjenu "odličan" koju je dobila Bataljonska grupa lake pješadije Oružanih snaga Bosne i Hercegovine po završetku vježbe „Kombinovani napor 22“, te kazao da je iznimno važno da OSBiH  danas pronalaze rješenja koja su u interesu države Bosne i Hercegovine, svih njenih građana i svih njenih naroda.

 Vježba je realizirana na Manjači u periodu od 19. do 23. septembra, sa ciljem provjere dostignutog nivoa borbene spremnosti deklarisanih jedinica Oružanih snaga BiH i njihove sposobnosti da planiraju i izvode vojne operacije, u skladu sa NATO standardima. Ocjenjivački tim su činili predstavnici zemalja članica NATO-a, partnerskih zemalja i pripadnici Oružanih snaga BiH.

Cikotić je istaknuo da su jedinstvene Oružane snage BiH i napravljene u interesu države u cjelini  i svih njenih građana. Smatra da će pozitivna ocjena biti  podstrek  za  sve pripadnike Oružanih snaga da se nastave kretati jednim sigurnim putem koji je svima u interesu i u interesu mira.

nezavisne.com