Lovačke kamere u Kotor Varoši snimile - risa!

Na teritoriji Lovačkog udruženja "Borčići", u Šipragama pored Kotor Varoši, nadzorne kamere su snimile - risa!

Ris pripada rijetkoj vrsti divljači iz reda mačaka. Ris je jedna od ugroženih vrsta te su samim tim zakonom zaštićeni. U Republici Srpskoj ris je trajno zaštićena vrsta.

Igor Trbojević, doktor ekoloških nauka i šef akvarijuma na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci, kaže da u BiH ima oko 90 jedinki risa. 

G. D.