Usvojen nacrt budžeta opštine Prnjavor

Odbornici Skupštine opštine Prnjavor usvojili su danas nacrt budžeta opštine Prnjavor za 2021. godinu u iznosu od 17.300.000,00 KM, i u odnosu na rebalans budžeta za 2020. godinu manji je za 593.000,00 KM. 

Poreski prihodi su planirani u iznosu od 10.508.000, 00 KM, dok su neporeski prihodi planirani u iznosu 2.481.600,00 KM. Ukupni poreski prihodi su manji za 4,65% u odnosu na prošlogodišnji rebalans, dok su planirani budžetski rashodi i izdaci za nefinansijsku imovinu manji za 1.672.190,02 KM.

Izdvajanja za određene kategorije ostala su na istom nivou kao i prošle godine, tako su sredstva za podsticaj poljoprivredne proizvodnje planirana su u iznosu od 410.000,00 KM, dok sredstva za stipendiranje studenata i učenika planirana u iznosu od 300.000,00 KM. 

Sredstva za razvoj sporta planirana su u iznosu od 350.000,00 KM što predstavlja povećanje u odnosu na rebalans za prošlu godinu, dok su kapitalne investicije planirane u iznosu od 868.000,00 KM.

U nacrtu budžeta za 2021. godinu uvedene su i nove budžetske pozicije, između ostalog, planirana su sredstva za studentske kartice u iznosu od 7.000,00 KM, sredstva za nabavku udžbenika za porodice sa četvoro i više djece u iznosu od 15.000,00 KM, sredstva za rad Omladinskog centra Prnjavor u iznosu od 10.000,00 KM, te sredstva za finansiranje „Roditeljske kuće“, u iznosu od 10.000,00 KM.

Tagovi: