Nema kazni za one koji odbiju vakcinu protiv korone

Plan vakcinacije protiv kovid-19 u Republici Srpskoj pripremljen je u avgustu i on se neprestano dopunjava i ažurira. Plan će biti dostupan javnosti čim posljednja verzija bude zvanično usvojena, kazali su za naš portal u Institutu za javno zdravstvo RS nakon što smo u dva navrata tražili da nam dostave plan vakcinacije.

Specijalista epidemiologije u Institutu Jela Aćimović kaže da će vakcinacija protiv kovid-19 će biti dobrovoljna. Nisu planirane kazne za one koji odbiju vakcinaciju, bar ne u domenu koji pokriva Institut.

„Međutim, u vremenu pandemije koja je dovela do ogromnih posljedica na zdravlje i živote ljudi i koja je uticala na sve sfere funkcionisanja društva očekuje se da vakcinacija, kao najefikasnije sredstvo za zaštitu zdravlja od kovid-19, bude prihvaćena od strane stanovništva“, kazala je Aćimović.

Naročito je, dodaje ona, bitno da bude prihvaćena od onih koji su najviše izloženi, poput zdravstvenih radnika, onih koji su najviše ugroženi ovom bolešću (starije osobe, osobe koje imaju hronične bolesti) i onih koji, po prirodi posla, mogu da prenesu infekciju na najosjetljivije osobe.

„Sve zdravstvene ustanove imenuju timove koji će biti zaduženi za organizaciju, provođenje, praćenje i izvještavanje o procesu vakcinacije protiv kovid-19 i koji će biti obučeni od strane Instituta za javno zdravstvo RS. Edukacija će uključivati informacije o dostupnim vakcinama, načinu čuvanja, načinu aplikacije, nadzoru nad provođenjem vakcinacije i sigurnosti vakcinacije, neophodnom izvještavanju“, istakla je Aćimović.

Vakcinacija će se, dodaje ona, provoditi zavisno od kategorije stanovništva koja se vakciniše. Zdravstveni radnici će biti vakcinisani u matičnim zdravstvenim ustanovama, zaposleni i korisnici staračkih domova će biti vakcinisani u samim staračkim domovima.

„Za ostale osobe koje podliježu vakcinaciji će biti formirani punktovi u njihovim domovima zdravlja, a u pojedinim slučajevima i izvan doma zdravlja, zavisno od uslova koji postoje u konkretnoj lokalnoj zajednici“, istakla je Aćimović.

U slučaju neželjenog događaja nakon vakcinacije, odnosno alergijske reakcije na vakcinu, medicinski timovi koji provode vakcinaciju obučeni su za pružanje pomoći. To je obavezna procedura u slučaju bilo koje vakcinacije, ne samo vakcinacije protiv kovid-19.

„Ukoliko se desi neželjeni događaj, posebno ozbiljan neželjeni događaj, on se mora prijaviti, istražiti i ispitati da li je povezan sa vakcinacijom“, rekla je Aćimović.

Distribucija i čuvanje svih vakcina protiv kovid-19, pa i onih koje se čuvaju na -80 stepeni Celzijusovih, radiće se tako da se iskoristi postojeći sistem, odnosno centralno skladište u Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske.

„Kako vakcina koja se čuva na -80 stepeni može da bude stabilna nakon odmrzavanja pet dana (na temperaturi frižidera), biće dovoljno da imamo kapacitete za čuvanje ovih vakcina na -80 stepeni samo na nivou Instituta i regionalnih centara. UNICEF, kancelarija za BiH, pruža pomoć Institutu u obezbjeđivanju ovih kapaciteta za hladni lanac“, kazala je Jela Aćimović.

G. Dakić

Tagovi: