Omladinska banka Prnjavor: Podržana dva projekta

Omladinska banka Prnjavor koja djeluje pod okriljem Fondacije "Mozaik" podržala je dva projekta neformalnih grupa mladih sa područja ove opštine - "Nošnjama do igre" vrijednosti 1.300 KM i "Biraj sport – igraj rukomet" vrijednosti 1.325 KM.

Kako je preostali raspoloživi fond za projekte ove banke u Prnjavoru 1.328 KM danas je potpisan aneks Memoranduma o saradnji između opštine Prnjavor i Fondacije "Mozaik" o izdvajanju dodatnih sredstava potrebnih za finansiranje oba projekta.

Direktor programa Omladinska banka Željko Pauković kaže da su kroz program ove banke odobreni brojni dobri projekti vezani za sport, kulturu i sve projekte koje su mladi identifikovali kao prioritete u svojoj lokalnoj zajednici.

On kaže da se na taj način mladima omogućuje da budu konkretan faktor rješavanja ključnih problema.

Načelnik opštine Prnjavor Darko Tomaš podsjetio je da je ova lokalna zajednica u 2019. godini potpisala četvorogodišnji Memorandum sa Fondacijom "Mozaik" i da su početkom ove godine u prvom krugu potpisani ugovori sa šest neformalnih grupa koje će sprovesti projekte na području lokalne zajednice.

"Shvatili smo da je ovo odlična ideja zbog čega smo danas potpisali aneks Memoranduma i sada imamo još dodatna dva projekta. Drago mi je da su mladi ljudi prepoznali određene probleme i predložili način za njihovo rješenje", rekao je Tomaš.

On je najavio da će naredne godine biti udvostručen iznos koji izdvaja opština za ovaj vid podrške mladima.

Član Upravnog odbora Omladinske banke u Prnjavoru Dajana Bašić kaže da mladi svojim projektima pokazuju da žele biti nosioci promjena u sredini u kojoj žive.

"Uočljiva je velika angažovanost aplikanata, trud i želja da sa svojim projektima prođu dalje. U proteklih nekoliko mjeseci reakcije zajednice i mladih su pozitivne što pokazuje i osam projekata koji će ove godine biti realizovani u Prnjavoru", rekla je ona.

Član Rukometnog kluba "Sloga" Prnjavor Mile Šljivić kaže da je cilj projekta "Biraj sport - igraj rukomet" da se djeca iz seoskih sredina značajnije uključe u sportske aktivnosti, konkretno rukomet.

"U klubu trenutno u pet selekcija imamo oko 60 aktivnih članova, a u narednom periodu pokušaćemo da u sportskim aktivnostima angažujemo što više djece sa sela", kaže Šljivić.

Član Gradskog kulturno-umjetničkog društva "Pronija" Prnjavor Ana Sibinčić istakla je da je cilj projekta "Nošnjama do igre" da se Dječijem ansamblu ovog društva obezbijede nove nošnje, ali i da se djeca i mladi sa područja Prnjavora podstaknu na priključenje aktivnostima društva, da što više saznaju o tradiciji i običajima, kao i načinu njihovog prenošenja i čuvanja za buduće generacije.

Opština Prnjavor i Fondacija "Mozaik" će zajedno u naredne četiri godine u skladu sa Memorandumom o saradnji izdvojiti ukupno 55.775 KM za finansiranje 23 projekta i četiri mikrobiznisa.

Na nivou BiH Fondacija "Mozaik" je u maju povećala prisustvo Omladinskih banaka sa 43 na 49 opština. Od početka ove godine podržali su 545 projekata u vrijednosti od oko 980.000 KM i 55 mikrobiznisa u iznosu od oko 110.000 KM.