U RS lani osnovano 1.046 preduzeća, dominiraju energetika i savjetovanje

U Republici Srpskoj je u 2022. godini osnovano 1.046 novih poslovnih subjekata, što je za 190 više u odnosu na 2021. godini, a najveći broj je u oblasti proizvodnje električne energije, podaci su Agencije za posredničke, informatičke i finansijske usluge (APIF).

Rukovodilac službe prodaje u APIF-u Vladimir Blagojević je naveo da je lani zabilježen značajan rast novoosnovanih preduzeća i da je najviše otvoreno u Banjoj Luci.

Istakao je da evidentirano značajno smanjenje stečajnih i likvidacionih postupaka. Naime, u 2022. godini je pokrenuto 75 stečajnih postupaka, dok su u 2021. godini pokrenuta 124 stečaja.

Kada su u pitanju likvidacije, lani je ovaj postupak pokrenut kod 23 poslovna subjekta, što je za 15 manje u odnosu na 2021. godinu.

- Posmatrano po djelatnostima lani je najviše osnovano poslovnih subjekata koji se bave proizvodnjom električne energije (85) zatim onih koji se bave savjetovanjem koje se odnosi na poslovanje i ostalo upravljanje (76)  - kazao je Blagojević.

Direktor APIF-a Goran Bobar je naveo da u narednom periodu poslovni subjekti trebaju predati svoje godišnje finansijske izvještaje, rok za predaju je 28. februar.

Pozvao je obveznike da predaju izvještaje što ranije i da ne ostavljaju taj posao za zadnje dane kako se ne bi stvarale gužve.

- Ogroman broj obveznika, iako su u obavezi ne predaje finansijske izvještaje, zbog čega ne raspolažemo sa tačnim podacima, koji bi onda bili dostupni privrednicima, lokalnim zajednicama, ustanovama ili institucijama - naveo je Bobar.

Naveo je da je Poreska uprava RS u protekla dva mjeseca slala opomene poreskim obveznicima koji nisu predali izvještaje. Naveo je da se radi o velikom broju.

- Lani je predato 10.400 izvještaja, a 7.600 subjekata nije predalo. Od tih koji nisu predali izvještaje, mi smo došli do podataka da je oko 300 bilo u stečaju, a isto toliko i u predstečajnom procesu, što znači da ostaje ogroman broj nepredatih finansijskih izvještaja - kazao je Bobar.

Naveo je da trenutno nemaju podatke o predatim izvještajima za prošlu godinu.

Dodao je da su i predviđene kazne za one koji ne predaju izvještaje i to 2.000 KM za društvo, a za rukovodioca 1.000 KM.

CAPITAL.ba

Tagovi: