Ustavni sud BiH potvrdio da zemljište Ratar (Prnjavor) pripada RS

Ustavni sud BiH tri puta je svojim odlukama potvrdio da je poljoprivredno zemljište, kao dobro od opšteg interesa, vlasništvo Republike Srpske navodeći da je “poljoprivredno zemljište koje je u zemljišnoknjižnim evidencijama i drugim javnim registrima upisano kao državno vlasništvo stvarno i faktičko vlasništvo Republike Srpske”.

U odgovoru na tri apelacije prnjavorskog preduzeća “Ratar” u kojima su zastupnici ovog preduzeća tražili naknadu za zemljište eksproprisano u postupku izgradnje autoputa, Ustavni sud je u sve tri navrata odbacio apelacije i u obrazloženjima presuda decidno naveo da “apelant nema pravo na naknadu za eksproprisane nekretnine, jer se radi o nekretninama koje su stvarno i faktički vlasništvo Republike Srpske sa dijelom 1/1”.

Prva je odluka od 7. marta 2017. godine, druga od 19. aprila iste godine, a treća od 10. aprila 2018. godine i u sve tri je odbačen zahtjev “Ratara” za naknadu za eksproprisano zemljište uz obrazloženje da se “radi o poljoprivrednom zemljištu koje je koristio OOUR ‘Ratar’, odnosno ODPP ‘Ratar’ Prnjavor, kao nekadašnje društveno, odnosno državno preduzeće, a na kojem apelant nema nikakva prava”.

Budući da navedeno poljoprivredno zemljište, kao dobro od opšteg interesa, nije bilo predmet privatizacije, te da je to zemljište vlasništvo Republike Srpske koja ga faktički koristi i upravlja njime, apelant nema pravo na naknadu – navodi se u sve tri odluke Ustavnog suda BiH kojima su apelacije “Ratara” odbačene kao neosnovane.

Banjalučki advokat Ljiljana Stajić, koja je zastupala “Ratara” u sve tri predmeta, nije željela da komentariše i dovodi u vezu ove apelacije sa posljednjom odlukom Ustavnog suda BiH kojom je proglašen neustavnim član 53. Zakona o poljoprivrednom zemljištu RS uz obrazloženje da se radi o “isključivoj nadležnosti BiH u regulisanju pitanja državne imovine”.

Iskoristila sam sva pravna sredstva i sve tri apelacije “Ratara” su odbijene, ali razumjećete da nije pristojno, ni profesionalno iz mog ugla da komentarišem apelaciju koja još nije zvanično objavljena – kratko je za “Glas Srpske” rekla Stajićeva.

Na nedosljednost i politikantski pristup Ustavnog suda prvi su ukazali iz Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS iz koga su naveli da je Ustavni sud BiH iz čisto političkih razloga donio odluku kojom je proglasio neustavnim član 53. Zakona o poljoprivrednom zemljištu RS. Uz napomenu da ministarstvo još nije zaprimilo odluku Ustavnog suda BiH, te da će konačan stav iznijeti tek kada dobije odluku, iz ministarstva je saopšteno da je Ustavni sud odlukama u tri predmeta potvrdio da poljoprivredno zemljište, kao dobro od opšteg interesa, nije bilo predmet privatizacije i da je vlasništvo RS.

Ustavni sud BiH je kroz svoju dosadašnju praksu jasno i nedvosmisleno utvrdio da su odluke organa uprave i sudova, kojima se utvrđuje da je Republika Srpska titular poljoprivrednog zemljišta koje je u javnim evidencijama upisano kao državno vlasništvo, dovoljno jasne i logične i u skladu sa materijalnim propisima i Ustavom BiH – saopšteno je iz ministarstva.

Uloga SDA

Lider PDP-a Branislav Borenović rekao je da SDA ima ogroman uticaj na Ustavni sud BiH prilikom donošenja odluka.

Tim sudom se vješto upravljalo u ranijem periodu i kada je riječ o Danu Republike Srpske pa i sada u vezi sa poljoprivrednim zemljištem. Zastrašujuće je da Bakir Izetbegović iz SDA kaže da koristi taj sud kao mehanizam svoje politike. Na to nisu reagovale pravosudne institucije, što je nedopustivo – ocijenio je Borenović.

Tagovi: