„MG Mind“ najznačajniji dobavljač opštine Prnjavor

Plan javnih nabavki Prnjavora mijenjan je šest puta za jedanaest mjeseci u prošloj, izbornoj godini. Najznačajniji dobavljač opštine je firma „MG mind“ koja je bliska SNSD-u. Najveći problem se vidi u tome što se u nabavkama gdje je ova firma „pobjednik“ obično jedina pojavljuje kao ponuđač.

To može da ukazuje na određene anomalije u vezi sa pripremom tenderske dokumentacije u cilju favorizovanja navedene firme. Ovdje su presudni uslovi kvalifikacija za ponuđače, koji su minimalni i diskutabilni, a to su ekološki uslovi, udaljenost asfaltne baze od Prnjavora najmanje 50 kilometara, ranija uspješna iskustva i slično.

Zaključak je nedvosmislen i ukazuje na to da Plan javnih nabavki ima samo minimum zakonom definisanih neophodnih informacija, a to ukazuje na djelimičnu transparentnost kada je u pitanju ovaj segment. Navode se samo postupci koje je, po Zakonu o javnim nabavkama, neophodno uključiti u plan nabavki.

Ova problematika trebala bi zainteresovati odbornike u novom sazivu SO Prnjavor.

Šef odbora SDS-a i odborničkog Kluba te stranke u prnjavorskoj Skupštini Milan Petrović za portal MojPrnjavor.info ističe da, kada je riječ o planu javnih nabavki, ima osnova za sumnju. Dodao je da će više detalja o toj temi iznijeti uskoro na konferenciji za novinare.

„Želimo da vjerujemo da je sve rađeno u skladu sa zakonom, ali izmjene unose crv sumnje. Javno ćemo uskoro reći šta mislimo o tome“, naglasio je Petrović. 

Kada je riječ o prnjavorskoj kasi, smatra da u ovoj godini neće biti grantova sa republičkog nivoa vlasti.

„SNSD pokazuje i potvrđuje da su im građani bitni samo u izbornim godinama i tom prilikom troše javni novac. To nije način ponašanja i vjerujem da dolazi vrijeme onih političara koji će stalno biti uz svoje građane i raditi za njihovo bolje sutra“, istakao je Petrović.

Predsjednik Skupštine opštine Prnjavor Željko Simić (SNSD), koji je tu funkciju obavljao i u prošlom mandatu, na pitanje zbog čega je plan nabavki opštine prošle godine mijenjan šest puta i da li to ima veze sa lokalnim izborima ističe da se taj plan donosi na početku godine i podložan je promjenama.

„Nikada se sa sigurnošću ne može utvrditi tačan plan javnih nabavki odmah na početku godine, jer se u toku iste pojavi potreba za dodatnim nabavkama i zakon to dozvoljava. Takođe, dešava se da prilikom provođenja postupka javne nabavke za pojedine projekte izabrani ponuđač ponudi manju cijenu ili uslugu predviđenu planom. Na ovaj način se stvaraju uštede, a sredstva se usmjeravaju u neke nove projekte koji nisu bili iskazani u planu javnih nabavki“, rekao je Simić.

POREĐENJE BUDŽETA

Budžet opštine Prnjavor je stabilan sa uravnoteženim prihodima i rashodima. Evidentno je da nisu predviđena velika ulaganja u izbornoj godini, jer je budžet za 2020. godinu nešto viši od budžeta za 2019. godinu. Rebalansiran je na kraju godine koja je zbog pandemije korona virusa bila teška i specifična.

A koliko je u budžetu opštine Prnjavor izražena socijalna komponenta, u kojoj mjeri sadrži investicione elemente, nije teško ocijeniti. Načelnik opštine Darko Tomaš svojevremeno je istakao da je u posljednje četiri godine u izgradnju infrastrukture na području opštine Prnjavor utrošeno 17 miliona KM.

On je rekao da je znatan dio ovog novca uložen u poboljšanje saobraćajnica u gradu, kružnih tokova, pješačkih staza, proširenje mosta, potom izgradnju Vatrogasnog doma.

Takva dinamika, kazao je Tomaš, biće nastavljena i u ovoj godini.

„Naš plan, utvrđen prije osam godina, jeste proširenje grada prema Babanovcima i u zoni Vijake. U tom kontekstu planirana je izgradnja infrastrukture, poslovne zone, sportskih terena. Ti poslovi već su vidljivi na terenu, a i projekat je važan i vidljiv“, naglasio je krajem prošle godine načelnik Prnjavora DarkoTomaš.

Planirani budžet za opštinu Prnjavor za 2020. godinu iznosio je 15.216.500 maraka i veći je za 6,1 indeksnih poena u odnosu na 2019. godinu, navedeno je na zvaničnom portalu opštine Prnjavor.

Budžet je rebalansom povećan za 4,37 indeksnih poena u odnosu na prvobitno planirani, odnosno za 665.558 KM, te je u konačnici iznosio 15.882.058 KM.

Iako je budžet rebalansom povećan, evidentna su smanjenja kod poreskih i neporeskih prihoda.

Poreski prihodi u 2020. godini prvobitnim planom predviđeni su u većem iznosu od 5,46 odsto u odnosu na 2019. godinu, ali rebalansom je došlo do izvjesnog smanjenja. Tako su poreski prihodi smanjeni za 548.800 KM i iznose 11.019.900 KM. Smanjenje u procentima iznosi 4,78 odsto u odnosu na planirani budžet za 2020. godinu.

Smanjenje je zabilježeno i u neporeskim prihodima i to za 8,60 procenata ili u nominalnom iznosu 211.744 KM. Ukupni neporeski prihodi u 2020. godini u budžetu opštine Prnjavor nakon rebalansa su iznosili 2.252.056 maraka.

Opravdano se postavlja pitanje na koji način je došlo do povećanja budžeta rebalansom u iznosu od 665.558 KM kada su poreski i neporeski prihodi, kao dvije najznačajnije stavke, „podbacile“ za  čak 760.544 KM u odnosu na prvobitno planirani budžet opštine Prnjavor za 2020. godinu?

POVEĆANJE NA OSNOVU GRANTOVA

Do konačnog povećanja je došlo zahvaljujući velikom povećanju prihoda od grantova. Umjesto planiranih 30.000 KM u budžet se na osnovu grantova slilo više 178.856 KM ili ukupno 208.856 KM, što je povećanje za čitavih 596,99 odsto.

Do drugog velikog povećanja budžetskih prihoda došlo je i u klasi „Transferi između ili unutar jedinica vlasti“ i to za 107,99 odsto. Umjesto planiranih 1.155.000 KM pomenutim transferom u budžetske prihode  ubrizgano je dodatnih  1.247.246 KM.

Tako su na osnovu „Transfera  između ili unutar jedinica lokalne vlasti“ ostvareni ukupni budžetski prihodi od 2.402.246 KM što je doprinijelo da budžet opštine Prnjavor za 2020. godinu bude realizovan i rebalansiran za dodatna 4,37 procenta u odnosu na plan.

Ovdje su najveća povećanja zabilježena zbog Transfera Fonda solidarnosti za obnovu RS za suzbijanje posljedica izazvanih pandemijom koronavirusa. U vrijeme planiranja i donošenja budžeta za 2020. godinu nije se moglo znati za ove promjene. Rebalansom budžeta za ove namjene odobreno je 835.470 KM.

Značajna povećanja ostvarena su i kod stavke „Budžetski prihodi i primici za nefinansijsku imovinu“. Umjesto planiranih 405.500 KM, ovi primici su uvećani za 1.171.000 KM i iznose 1.576.500 što je povećanje za čak 288,78 odsto u odnosu na planirani budžet za 2020. godinu.

Uvećanje stavke „primici“ nastalo je prodajom zemljišta, što čini primitke za neproizvodnu stalnu imovinu i to za već pomenutih 1.171.000 KM.

Tako ukupni budžetski prihodi i primici za nefinansijsku imovinu  rebalansom budžeta za 2020. godinu iznose 17.458.558 KM

ANALIZA BUDŽETSKIH RASHODA

Rebalans je uticao i na rashodovnu stranu u opštinskoj kasi. Umjesto prvobitno planiranih budžetskih rashoda u iznosu od 12.637.550 KM, rebalansom je odobreno još 642.095,52 KM, pa budžetski rashodi, sastavljeni od tekućih rashoda, transfera između i unutar jedinica vlasti i budžetske rezerve, iznose 13.279.645 KM.

Dodamo li tome i iznos za izdatke za nefinansijku imovinu u visini od 3.400.744 dolazimo do računice da su ukupni budžetski rashodi i izdaci za nefinansijsku imovinu u opštini Prnjavor utvrđeni rebalansom budžeta za 2020. godinu 16.680.390 KM.

Uvećanje Rebalansom je skoro dva miliona maraka, preciznije 1.980.840 KM.

Porast budžetskih rashoda bio je u granici i iznosio je 642.095,50 KM ili 5,08 odsto.

Vrijedna pomena je ušteda u stavci budžetskih rezervi, planirana je prvobitno budžetom u iznosu od 180.000 KM, a ostvarenje je niže za 145.130 maraka i na kraju godine je iznosilo 34.870 KM, odnosno 19,37 odsto u odnosu na plan budžeta prije rebalansa.

BUDŽET ZA TEKUĆU GODINU

Odbornici Skupštine opštine Prnjavor polovinom marta usvojili su budžet opštine za ovu godinu u iznosu od 17.250.000 KM, što je manje za 643.300 KM ili 5,29% u odnosu na rebalans budžeta za prošlu godinu.

U odnosu za rebalans budžeta za 2020. godinu, u ovogodišnjem budžetu poreski prihodi su smanjeni za 5,55% i transferi između ili unutar jedinica vlasti za 42,14 odsto, dok su neporeski prihodi povećani za 12,46% i primici za nefinansijsku imovinu za 39,90 odsto.

U budžetu za 2021. godinu izdvajanja za određene kategorije su ostala na istom nivou kao i prošle godine, pa su tako sredstva za podsticaj poljoprivredne proizvodnje planirana u iznosu od 410.000 KM, sredstva za stipendiranje studenata i učenika u iznosu od 300.000 KM, dok su sredstva za razvoj sporta planirana u iznosu od 350.000 KM, što predstavlja povećanje u odnosu na rebalans za prošlu godinu.

U budžetu su uvedene i nove budžetske pozicije, sredstva za studentske kartice, sredstva za nabavku udžbenika za porodice sa četvoro i više djece, sredstva za rad Omladinskog centra Prnjavor, te sredstva za finansiranje „Roditeljske kuće“.

MojPrnjavor.info