Simić: Turbulencije u SO stvar prošlosti

Određene turbulencije, koje su postojale u nekom ranijem periodu, prevaziđene u prošlom mandatu. Sa sigurnošću mogu reći, da bez obzira na različite političke stavove, funkcionisanje lokalnog parlamenta velikim dijelom zavisi i od odbornika, njihovih političkih i ljudskih karaktera. Ako imate ljude spremne na dogovor, onda je lako stvoriti pretpostavke za kvalitetan rad.

Istakao je to za portal MojPrnjavor.info predsjednik Skupštine opštine Prnjavor Željko Simić koji je i u prošlom mandatu tamošnjeg parlamenta obavljao tu istu dužnost.

“Činjenica je da su stepen iskustva, konstruktivan rad i dobar sastav odbornika u prošlom mandatu dali dobre rezultate, tako da su određene organizacije kvalifikovane da ocjenjuju rad lokalnih parlamenata, prnjavorsku skupštinu stavile u sam vrh, po efikasnosti rada. Odlučni smo da nastavimo istim intenzitetom. I vjerujem, da ćemo i u narednom periodu pokazati efikasnost, kako u donošenju odluka, tako i u samom radu”, istakao je Simić.

Zbog čega je plan nabavki opštine prošle godine mijenjan šest puta? Da li to ima veze sa prošlim izborima, u šta sumnjaju iz opozicionih redova ili je nešto drugo u pitanju?

Plan javnih nabavki se donosi na početku godine i kao dokument podložan je promjeni, iz razloga što je funkcionisanje jedinice lokalne samouprave dinamičan proces. Nikada se sa stopostotnom sigurnošću ne može utvrditi tačan plan javnih nabavki odmah na početku godine, jer se u toku iste pojavi potreba za dodatnim nabavkama i zakon to dozvoljava. Takođe, dešava se da prilikom provođenja postupka javne nabavke za pojedine projekte izabrani ponuđač ponudi manju cijenu ili uslugu predviđenu planom. Na ovaj način se stvaraju uštede, a sredstva se usmjeravaju u neke nove projekte koji nisu bili iskazani u planu javnih nabavki.

Da li ste zadovoljni raspravama na prvim sjednicama? Jednom prilikom ste rekli da se već vidi da su odbornici aktivniji i da žele se edukuju jer u ovom sazivu ima dosta novih, mladih osoba?

Iskreno vjerujem da je želja za efikasnim i konstruktivnim radom, nešto što će biti polazna osnova svih odbornika i u ovom sazivu.

SNSD predvodi skuštinsku većinu. Da li je ona sigurna, odnosno da li ima razgovora o tome da bude proširena sa još nekim odbornicima?

Skupštinsku većinu čine političke partije koje su već imale zajedničku saradnju, odnosno bliske političke odnose u prethodnom mandatu. Kroz određene razgovore i dogovore formirali smo većinu koja trenutno broji 17 odbornika, dok je 12 odbornika u opoziciji. Ali vrijeme je pred nama, moguće da se skupštinska većina i proširi u nekom narednom periodu.

Da li ste zadovoljni budžetom za ovu godinu?

Pandemija korona virusa je ostavila posljedice na budžete lokalnih zajednica, i kada su upitanju prihodi, ali i određene mjere koje smo donosili. Ovogodišnji budžet održava jedan period stabilizacije i velikim dijelom nalazi se u okviru budžeta iz 2020. godine. Uštede na pojedinim stavkama smo morali napraviti, ali ono što je bitno, da su izdvajanja za određene kategorije ostala na istom nivou kao prošle godine.

Dokle se stiglo sa kadrovskom politikom, odnosno imenovanjima? Da li se mogu očekivati neke promjene? Šta je mjerilo? 

Osnovna pretpostavka za provođenje kadrovske politike jesu zakonski propisi i drugi akti koji regulišu ovu oblast, i to će biti prva odrednica kod svih kadrovskih rješenja. Takođe, činjenica je da kadrovska politika predstavlja osnovni element svake politike,  tako i lokalne, pa će se i kadrovska rješenja zasnivati na dogovorima i sporazumima političkih partija koje čine većinu.

Najavili ste i moguće izmjene Poslovnika o radu Skupštine. Šta se radi po tom pitanju i koje stavke će se naći “pod lupom”? Da li će novi prijedlog biti pripremljen u ovoj godini?

Poslovnik kao dokument je podložan promjeni, ali bitno je, da u nekim svojim okvirima ne može izlaziti izvan zakonskih normi kojima su definisane nadležnosti i načelnika i Skupštine. Imamo potrebu da napravimo određene izmjene u nekim tehničkim stvarima, jer smo primjetili mogućnosti za poboljšanje. Vrlo brzo ćemo pripremiti nacrt izmjena Poslovnika, ali se ništa neće suštinski mijenjati, samo ćemo urediti neke pojedinosti u cilju boljeg funkcionisanja lokalnog parlamenta.

Treba li novim pravilima o radu predvidjeti i mogućnost održavanja onlajn sjednica?

Trenutna situacija u vezi sa pandemijom virusa korona nam je nametnula razmišljanje o održavanju onlajn sjednica, i mogućnosti da održavanje takvih sjednica predvidimo i u normativnom smislu, budući da ne znamo koliko će ova pandemija još trajati i da li se nešto slično neće desiti i u budućnosti. Takođe, svjesni smo i razvoja informacionih tehnologija, pa zašto ne ići u korak sa vremenom i iskoristiti tu pogodnosti.

Dan opštine je sutra. Planiraju li se neke aktivnosti?

SIMIĆ: Zbog trenutne epidemiološke situacije i mjera koje su na snazi, Opštinski štab za vanredne situacije dao je preporuku da se otkažu sve aktivnosti planirane povodom 24. marta – Dana opštine Prnjavor.

MojPrnjavor.info

Tagovi: